Náš tým

Mgr. Kateřina Jakubcová

Mgr. Kateřina Jakubcová

Fyzioterapie dětí kojeneckého a batolecího věku

e-mail: jakubcova@fyziojakubcovi.cz
Tel.: +420 737 661 447

Vzdělání:

 • 2015–2017 Fyzioterapie – navazující magisterské studium
  Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd
 • 2011–2015 Fyzioterapie – bakalářské studium
  Masarykova univerzita Brno Fakulta sportovních studií

Doplňující vzdělání:

 • 2014 – Kurz Kinesio Taping® KT1/KT2
 • 2017 – Kurz PANat se vzduchovými dlahami zaměřený na
  léčbu dospělých a dětských pacientů
 • 2018 – Kurz Spirální stabilizace 1 A, B Základní cviky, Hlavní principy metody
 • 2019 – Kurz Forma-funkce-facilitace lektorka Bc. Klara Lewitová
 • 2019 – Kurz Spirální stabilizace 2 A Příčiny poruch bederní páteře
 • 2019 –2021 Certifi kovaný kurz - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch dětského věku v RL-Corpus s.r.o. – oprávnění provádět kineziologický rozbor podle zásad vývojové kineziologie a aplikovat modely refl exní lokomoce dle Vojty nejen u pacientů dětského věku, ale taktéž i u pacientů dospělých.
 • 2021 – Kurz Neurac® 1
 • 2021 – Kurz Neurac® 2 lower body, upper body
 • 2021 – Kurz Neurac® 2 vibrace
Mgr. Štěpán Jakubec

Mgr. Štěpán Jakubec

Fyzioterapie dospělých, starších dětí a sportovců

e-mail: jakubec@fyziojakubcovi.cz
Tel.: +420 739 214 615

Vzdělání:

 • 2008 - 2012 Univerzita Palackého v Olomouci,
  fyzioterapie, titul Bc
 • 2014 - 2016 Vysoká škola psychosociálních studií, sociální
  práce s aplikovanou psychoterapií, titul Mgr.
 • 2021 - doposud Vysoká škola Humanitas Vsetín,
  jednooborová psychologie
 • 2021 - doposud Pětiletý psychoterapeutický výcvik v
  Integrované psychoterapii

Kurzy:

 • Metoda Brunkow A, B
 • 2022 – Kurz Neurac® 1
 • 2022 – Kurz Neurac® 2 lower body, upper body
 • 2022 – Kurz Neurac® 2 vibrace
 • 2023 – Kurz Neurac® 3
 • 2024 – Kurz DNS A
 • 2024 – Kurz DNS B